Drobečková navigace

Úvod > O firmě

O firmě

Firma KUPÁLA spol. s r.o., se sídlem v Pelhřimově, byla založena v roce 1992 jako obchodní společnost zabývající se dovozem a prodejem zemědělské techniky. V následujících letech byla úspěšným dodavatelem například žacích adaptérů ZUBR z Běloruska na náš trh.

V roce 1995 se stala regionálním zástupcem technologie dojení značky BouMatic z USA pro region Pelhřimovska a jeho okolí a v roce 1996 pak výhradním dovozcem této značky pro celou ČR. Od té doby je dovoz a prodej technologie dojení značky BouMatic její hlavní orientací. 

Trochu z historie značky BouMatic

BouMatic se sídlem v Madisonu, státě Wisconsin, USA, je více než 60 let dodavatelem špičkové technologie dojení jak na vlastní trh, tak do zemí celého vyspělého světa a v posledních letech i do České republiky.

Hlavním cílem představitelů značky BouMatic je být nositelem technického pokroku ve svém oboru, což dokazuje více než 200 světově rozšířených patentů v historii firmy, vedoucích k rozvoji dojicí techniky a udávajících tempo tomuto specifickému odvětví.

1852 V Belgii založen původní "House of Melotte".

1888 Jules Melotte, syn zakladatele, vynalezl the Melotte Cream Separator, kterým firmě zajistil budoucnost v mléčném průmyslu.

1927 George H. Gascoigne zákládá v Readingu ve velké Británii firmu Gascoigne , rychle si získává věhlas pro za kvalitbí dojídí zařízení.

1938 Gilmon F. Albrecht Zakládá v Madisonu, Wisconsin firmu Dairy Equipment Company.

1939 Lawrence Bouma zakládá Bou-Matic Milkers, Inc. v Ontariu, Kalifronie. 

1961 Dairy Equipment Company získává BouMatic, a stěhuje se do Wisconsinu.

1974 Gascoigne a Melotte se spojují a vytváří Gascoigne-Melotte, vedoucí značku dojícího zařízení a vývoje.

1994 BouMatic má pobočky v několika zemích včetně Austrálie, Velké Británie, Francie, Izraele, Japonska a Saudské Arábie.

2004 BouMatic kupuje skupinu Gascoigne-Melotte a posiluje svojí světovou pozici na trhu.

2006 BouMatic a Gascoigne-Melotte se integrují do BouMatic LLC, a zaujímají vedoucí pozici v globálním poskytování vynikajících řešení a p poskytující perfektní výsledky.

2007 BouMatic přijímá do své skupiny dánskou firmu Strangko, která ale funguje samostatně a tyto značky se navzájem doplňují.

2011 Založení sesterské společnosti BouMatic Robotics BV v Nizozemsku.

2011 Představen dojicí robot MR-S1.

2012 Strangko se přejmenovává na BouMatic A/S, jeho fungování spadá pod BouMatic.

2014 BouMatic stěhuje své evropské sídlo do Nizozemska.

BouMatic, vždy první …

r. 1961 První systém elektronické střídavé pulzace.

r. 1974 První elektronická ovládací jednotka dojení.

r. 1978 První elektronický průtokoměr mléka.

r. 1979 První počítačová jednotka pro řízení stáda.

r. 1983 První monitorovací známky pro sledování říje krav.

r. 1984 Vůbec nejšetrnější sběrač mléka Flo-Star s tangenciálními vstupy.

r. 1985 První systém průchozí identifikace na dojírně.

r. 1988 První přenosný ukazatel ukončení dojení „bez zásahu lidské ruky“.

r. 1997 Unikátní způsob regulace podtlaku změnou otáček pohonu vývěvy.

r. 1998 ID známka a detektor říje v jediné známce bez použití rtuťového snímače pohybu.

r. 2011 Pulzátor HiFlo Evolution – velmi jednoduchý, ale účinný pulsátor skládající se jen z malého množství součástek, rychle se montuje, snadno se čistí.

Značka BouMatic je zakladatelem a zároveň zárukou zachování principu šetrného, plynulého a úplného vydojení – jediné cesty k udržení dobrého zdravotního stavu vemene a kvality mléka.

Dojicí zařízení BouMatic bylo vyvinuto pro použití v podmínkách velice podobným našim. Na rozdíl od záp. Evropy převládá v USA velkovýroba, kde je nesrovnatelně vyšší zatížení doj. zařízení a navíc ne vždy je zařízení obsluhováno pracovníky s bezprostředním vlastnickým vztahem. Nemůže se proto předpokládat, že bude o zařízení pečováno ze strany obsluhy tak, jak si zaslouží. S ohledem na tyto skutečnosti je dojení BouMatic konstruováno.

Je kladen veliký důraz na:

  • Jednoduchost (ne ovšem na úkor parametrů)
  • Vysoký výkon
  • Vysoká provozní spolehlivost
  • Minimální nároky na údržbu (ze strany obsluhy) 

Aby se dojnice nebála vstoupit do dojírny, nesmí jí dojení způsobovat nepříjemné pocity, musí být naopak kvalitní, šetrné a zároveň rychlé.

Proto má BouMatic tyto hlavní, vzájemně propojené zásady:

  • Stabilní podtlak
  • Kvalitní dojicí stroj
  • Kvalitní pulzace