Drobečková navigace

Úvod > Produkty > DOJICÍ ZAŘÍZENÍ > Vybavení dojíren > Podtlakový systém

Podtlakový systém

Stabilní podtlak

Výkon vývěvy má dostatečně velkou rezervu, aby ve spojení se silným nerezovým potrubím nemohlo v žádném případě dojít ke kolísání podtlaku. Stabilitě podtlaku je věnována zvláštní pozornost

Podtlakový systém

Podtlakový systém BouMatic zajišťuje výrobu a distribuci podtlaku potřebného pro dojení a čištění dojicího zařízení. Skládá se z těchto komponentů:

 1. Ekologická vzduchová vývěva Air-Star

využívá osvědčenou centrifugovou technologii k výrobě stabilního podtlaku pro dojení a čištění. Pracuje se dvěma do osmičky tvarovanými rotory, které se protisměrně otáčejí.

Tato technologie nepotřebuje oproti lopatkovým vývěvám žádný olej pro mazání rotorů a zaručuje vysokou životnost a minimální nároky na údržbu. Tím klesají provozní náklady vývěvy, chrání se životní prostředí a odpadají problémy s vylučováním oleje.

Hlavní výhody ekologických vzduchových vývěv Air-Star:

 • Šetří náklady
 • Chrání životní prostředí
 • Dlouhá životnost
 • Nenáročné na údržbu
 • Vysoký výkon
 • Využitelné teplo při ohřevu vody nebo přitápění dojírny
 1. Rozvodné potrubí

Rozvod podtlakového potrubí je veden ze strojovny 3 - 4" PVC trubkami. Trubky jsou spojované fitinky a spoje jsou lepené speciálním lepidlem na PVC.

 1. Vzdušník

je válcová nádoba objemu 135 - 180 l, která slouží jako rozvaděč pro pulzační potrubí a potrubí ke sběrné nádobě. Zachytává kondenzáty, které sem přicházejí se vzduchem a svým objemem vytváří zdroj stabilního podtlaku v celém systému. Je opatřen odvodňovací klapkou, která po vypnutí vývěvy vypouští nahromaděný kondenzát. Od výstupních hrdel vzdušníku jsou napájeny všechny rozvody podtlakového systému.

 1. Regulační ventil

reguluje pracovní podtlak v systému přisáváním vzduchu. Regulační ventil pracuje v rozsahu 37,25 - 50,8 kPa.

 1. Vzduchový filtr

Jedná se o PVC nádobu umístěnou v blízkosti vývěvy. Jeho úlohou je chránit vývěvu před vniknutím kondenzátu a případných mechanických nečistot. Pod víkem má v drážkách zasunuté sítko, které plní hlavní funkci filtru. Ve své spodní části má zavírací klapku, která se automaticky otevře při zastavení chodu vývěvy.

 1. Regulátor podtlaku otáčkami vývěvy (frekvenční měnič)

Nabízí způsob, jak snížit spotřebu energie a náklady s tím spojené.

Většina mléčných farem používá vývěvy s konstantním chodem, které neustále produkují mnohem více podtlaku než kolik je ho skutečně potřeba pro provoz a čištění dojicího systému. Obyčejně se praktikuje instalace jedné nebo dvou vývěv na dojírně, aby byl dosažen konstantní průtok vzduchu 170 l/min jednou dojicí jednotkou. Vědecký výzkum v USA ukázal, že množství vzduchu, které je skutečně spotřebováno pro „vyvážené“ dojení – kdy jsou všechny dojicí jednotky nasazeny a nedochází k žádným únikům, je jen něco kolem 30 – 60 l/min na jednu dojicí jednotku. Dokonce i to nejdokonalejší čištění dojicího systému vyžaduje jen 60 – 70 l/min vzduchu na jednu dojicí jednotku, je-li CIP systém dobře nastavený a vyvážený.

Během dojení však nastávají okamžiky, kdy je zapotřebí dodatečný průtok vzduchu kvůli nadměrnému přisávání, jako například při nasazování dojicího stroje, nedoléhá-li strukový násadec nebo při sklouznutí strukového násadce z vemene krávy. Při čištění metodou CIP je to zase například tehdy, když vzduchový injektor je ve fázi nasávání vzduchu do potrubí. Jako výsledek výzkumu a testování na farmách, vydaly ASAE (American Society Of Agricultural Engineers) a ISO (International Standards Organizations) své oficiální směrnice, které odrážejí tyto výsledky vědeckého výzkumu.

Podle těchto nových objevů již není nutné provozovat vývěvu při konstantních otáčkách, aby byl dosažen maximální průtok vzduchu, který můžete potřebovat pouze krátké časové úseky během dojení a čištění. Místo toho můžete ušetřit znatelné množství elektrické energie tím, že vybavíte vývěvu regulátorem otáček vývěvy od Bou-Matic. Tento regulátor může zrychlit nebo zpomalit chod vývěvy přesně tak, aby produkovala zrovna takové množství vzduchu, které je nutné v kterékoliv fázi dojení nebo čištění. Zkušební testy na skutečných farmách prokázaly úspory elektrické energie větší než 60 % při vybavení vývěvy regulátorem chodu.

Dále snižuje hlučnost !

Vývěva vybavená Regulátorem chodu vývěvy Bou-Matic bude pracovat pouze při asi polovičních otáčkách, než kdyby tímto zařízením vybavena nebyla. Pracuje-li vývěva při nižších otáčkách, je tišší. Protože samotné ustálené dojení nevyžaduje přílišný průtok vzduchu, bude vývěva, vybavená Regulátorem chodu vývěvy Bou-Matic, pracovat při relativně malých otáčkách po většinu času během dojení a čištění. A to samozřejmě značně přispěje ke snížení hlučnosti vývěvy.

A je také přívětivější k vývěvě !

Provoz vývěvy při znatelně nižších otáčkách příznivě působí na ložiska a ostatní vnitřní komponenty vývěvy, což přispívá k prodloužení její životnosti. Je to jeden z dalších důvodů, proč vybavit vývěvu regulátorem chodu.