Drobečková navigace

Úvod > Produkty > DOJICÍ ZAŘÍZENÍ > Vybavení dojíren > Proplachový systém

Proplachový systém BouMatic

Je tvořen z komplexu částí, které provádějí automaticky čištění a dezinfekci dojicího zařízení.

Guardian II

Dezinfekční automat Guardian II

Společně s hlavním rozvaděčem dojení řídí celý proces čištění a dezinfekce dojicího zařízení. Po nastavení na určité parametry, typické pro každé dojicí zařízení, řídí napouštění vody a chemických roztoků, reguluje teplotu napouštěné vody, řídí délku fází v jednotlivých cyklech, atd. Jednoduše stisknutím jediného tlačítka vykoná celou řadu úkonů pro kvalitní dezinfekci.

Charakteristika:

 • automaticky může dávkovat až 4 zvolené chemické roztoky
 • 3 x v průběhu dne umí automaticky vykonat sanitaci ve vámi zvoleném čase bez vaší přítomnosti
 • možnost naprogramovat 5 cyklů dezinfekce a v každém zvolit až 5 fází
 • možnost naprogramovat 1 cyklus sanitace a v něm zvolit až dvě fáze
 • při výpadku napětí si uchovává údaje 12 až 16 hodin
 • v kterémkoliv kroku můžete činnost dezinfekce zastavit a buď v ní po čase opět pokračovat, nebo ji celkově zrušit
 • chemická čerpadla mají opožděná napouštění, aby se předešlo poškození dezinfekční nádrže
 • schopnost signalizovat chyby procesu a minimalizovat jejich vliv na proces
 • s připojenou tiskárnou schopnost každých 6 sekund tisknout průběh procesu
 • jednoduchý systém ovládání a programování dvěma tlačítky
 • možnost spuštění mycího cyklu jedním tlačítkem, atd.

Dezinfekční automat Guardian II se skládá z následujících částí:

 1. elektronický modul

Elektronicky řídí celou dezinfekci. Jsou na něj napojeny všechny prvky mycího automatu (zpětný a vypouštěcí ventil, teplotní čidlo a tlakový snímač hladiny na nerezové vaně, tiskárna, solenoidové ventily pro napouštění vody, motory čerpadel chemikálií) a je propojený se skříní hlavního rozvaděče dojírny. Na jeho boční straně je umístěn vypínač. Tento vypínač je ponechán v zapnutém stavu stále. Zapnutím tohoto vypínače se okamžitě začíná dobíjet záložní baterie.

 1. modul čerpadel

Pracuje automaticky podle pokynů z elektronického modulu. Skládá se ze třech vestavěných čerpadel chemikálií a má možnost doplnění o čtvrté čerpadlo. Čerpadla dopravují stanovená množství chemických přípravků do horizontální nebo vertikální nerezové nebo plastové nádrže, kde se směšují s vodou.

 1. solenoidové ventily pro napouštění vody

Pracují automaticky podle pokynů z elektronického modulu. Napouští teplou a studenou vodu do nerezové vany, míchají ji podle naprogramované teploty.

+

Popis zařízení:

Hlavní ovládací panel – dávkovací jednotka – používá peristaltická čerpadla pro dávkování chemikálií do dezinfekční vany, pokud je systém používán s programátorem proplachu. Pokud je používán pro chladicí tank na mléko, jsou chemikálie dávkovány do vodního potrubí vedoucího do tanku a je použit průtokový spínač s rozvodem.

 1. Nerezové potrubí, gumové hadice

Slouží k přívodu vody a mycích a dezinfekčních roztoků do systému dojírny a k odvodu těchto kapalin z něj. Důležitým prvkem na vypouštěcím potrubí dojírny je zpětný ventil, což je dvoucestný ventil řízený programátorem proplachu. Tento ventil usměrňuje použitou vodu z proplachu buď zpět do dezinfekční vany pro opakovanou cirkulaci, nebo ven z vany do odpadu podle toho, v jakém stádiu se proplachový cyklus nachází.

 1. Vzduchový injektor

Reguluje množství dezinfekčního roztoku v potrubí a vytváří potřebnou turbulenci k dosažení správného mechanického efektu čištění a dezinfekce dojicího zařízení BouMatic. Střídavě vpouští do dezinfekčního potrubí vzduch a vzniklé vlnové rázy vytváří turbulentní proudění roztoku v systému. Ventil je ovládán elektronicky z hlavního rozvaděče dojírny podle nastavených parametrů. Jeho účinnost je ovlivněna třemi faktory: čas otevření (1-30s), čas uzavření (1-30s), množství přisávaného vzduchu

 1. Plastová dezinfekční nádrž

Slouží jako zásobník proplachové vody nebo dezinfekčního roztoku. Je na ní umístěn snímač teploty (GUARDIAN II), zpětný ventil, snímač hladiny vody a vypouštěcí ventil. Může mít horizontální nebo vertikální polohu.

 1. Vypouštěcí ventil

Pracuje automaticky podle pokynů dezinfekčního automatu. Vypouští vodu nebo dezinfekční roztok z dezinfekční nádrže.