Drobečková navigace

Úvod > Produkty > DOJICÍ ZAŘÍZENÍ > Vybavení dojíren > Automatizace SMART DAIRY > Identifikace, sledování pohybové aktivity a zdravotního stavu

Identifikace, sledování pohybové aktivity a zdravotního stavu

K tomu, aby farmář mohl snadno rozeznávat jednotlivá zvířata, mít o nich informace, vyhledávat je a třídit k jednotlivým úkonům je zapotřebí dobré identifikace.

Vyhláška č. 136/2004 Sb.

Každé tele musí být do 20 dnů po narození trvale označeno dvěma plastovými ušními známkami (typ A nebo jedna známka typ A a jedna typ B), po jedné v každém uchu. Každá část plastové ušní známky musí obsahovat

  1. identifikační číslo zvířete,
  2. kód příslušného úřadu.

Ušní známka používaná pro označování turů musí v identifikačním čísle zvířete obsahovat na sedmém místě u býků číslici 0, u jaloviček číslici 9 a na následujících posledních dvou místech číselné označení kraje, ve kterém se zvíře narodilo, a které se musí shodovat s prvními dvěma číslicemi registračního čísla hospodářství, v němž se zvíře narodilo.

Navíc, zvíře dostává identifikační známku pro potřeby identifikace na dojírně, vyhledávání aktivity, monitorování příjmu potravy a přežvykování apod.

Některé známky jsou pouze identifikační, některé mají za účel zjišťovat vyšší či menší aktivitu zvířete pro účely odchovu nebo zjišťování počátku nemoci či chromosti.

Všechny identifikační systémy BouMatic fungují na principu ISO (frekvence 134,2 kHz).

Identifikační známky BouMatic se umisťují na ucho, nebo krk.

Systém identifikace zvířat BouMatic je komplexní, bere se zde v potaz velikost stáda, účely identifikace, prostory, kam se budou umisťovat antény, kdy zvířata prochází okolo antény (panelová na ušní známky) nebo pod anténou (anténa u RT systému ve stájích), nebo prochází skrz anténu (rám u krčních známek).

RT-Neck_PastureCw_4c_L.jpg
Ušní známka Power ID známka krční RealTime systém 
Ušní známka Power ID známka krční RealTime systém