Ušní známka

Ušní známka je pasivní identifikací. Elektromagnetické pole antény oživí pasivní vysílač ve známce a na čtecím zařízení se zobrazí naprogramované číslo této známky. Používají se dva typy čipů, které se liší podle způsobu komunikace se čtecím zařízením. Technologie FDX (full duplex) je založena na trvalém přenosu signálu, zatímco HDX (half duplex) využívá snímání přerušovaného signálu. Rozdíl mezi oběma typy čipů spočívá v mírně odlišné citlivosti k rušení přenášeného signálu elektromagnetickým šumem (množství elektrospotřebičů a množství kovových konstrukcí) v místě instalace. Neexistuje jednotné pravidlo, kdy jedna technologie představuje výhodnější řešení. Výběr určitého typu EID čipu záleží vždy na konkrétní situaci.

EID ušní známky se vyrábějí ve dvou modifikacích:

  1. jednorázové známky pro oficiální nezaměnitelnou identifikaci se zakrytou přední částí, která znemožňuje opětovné použití jednou aplikované ušní známky
  2. znovu použitelné známky pro chovatelskou evidenci